Een update over de uitgestelde Invictus Games The Hague 2020

Beste supporters,

Eerder dit jaar hebben de Invictus Games Foundation en het organisatiecomité van de Invictus Games The Hague 2020, gepresenteerd door Jaguar Land Rover, aangekondigd dat vanwege Covid-19 de Invictus Games zijn uitgesteld naar 2021. We hebben eerder gezegd tegen onze competitors en supporters dat we voor eind mei een update zouden geven, maar hoewel we vastbesloten zijn om de Invictus Games in 2021 te organiseren en we al veel voorbereidend werk hebben verricht, kunnen we nog geen nieuwe data bevestigen.

We hoopten ten tijde van het besluit dat we met een dergelijk lange vertraging meer zekerheid zouden hebben, maar niets is zeker in de wereld na Covid-19 – en hoewel we allemaal snel weer terug willen keren naar de normaliteit, we moeten in staat zijn om te anticiperen op eventuele ontwikkelingen.

Je hebt wellicht aan het begin van dit bericht opgemerkt dat het logo blijft staan als van de Invictus Games The Hague 2020. In het belang van de duurzaamheid en bruikbaarheid, zullen wij dit logo blijven gebruiken op alle materialen en de kleding voor de Invictus Games volgend jaar. Meer informatie hierover wordt tijdig gedeeld, samen met de bevestigde data.

Sinds het uitstellen van de Invictus Games is aangekondigd, is er door het organisatiecomité veel werk verzet in de scenarioplanning voor de volgende Games: hoe ze eruit zouden kunnen zien, en wanneer de Games in 2021 kunnen plaatsvinden. Dit is onderzocht in nauwe samenwerking met vele belanghebbende en door het verifiëren van de beschikbaarheid van kritische middelen en faciliteiten zoals het Zuiderpark en de hotelaccommodaties.

We zijn ons blijven richten op data eind mei 2021 tot begin juni, maar we hebben ook de plannen uitgebreid naar data in september 2021 om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het leveren van een grootschalig evenement in een post-Covid-19 maatschappij.

Gedurende dit proces is de belangrijkste prioriteit geweest om de competitors in het middelpunt van deze besluitvorming te houden, terwijl ze hun respectievelijke wegen naar herstel en revalidatie ondernemen.

Zoals bekend, zijn de Invictus Games anders dan andere sportevenementen; evenementen die al een nieuwe datum hebben vastgesteld, die nu misschien opnieuw moeten worden gepland. De Invictus Games zijn in de eerste plaats een evenement voor herstel. Een adaptief sportevenement die de deelnemers de mogelijkheid biedt om de kracht van de sport te gebruiken voor hun herstel.

Dit gebeurt doelgericht samen met hun Family & Friends, die niet alleen het herstel van hun geliefden ondersteunen, maar ook een eigen hersteltraject hebben.

Het is ook internationaal van belang. Zodat degenen die misschien samen gediend hebben, of die hun land opnieuw in een team willen vertegenwoordigen, dit kunnen doen in een multi-nationale context.

We weten dat dit het beste kan worden bereikt door de Invictus Community fysiek bij elkaar te brengen, zodat het bredere publiek er kan zijn om hun te steunen en getuige te zijn van de ongelooflijke vertoning van de Invictus Spirit, dag na dag, door middel van sportwedstrijden en kameraadschap.

Om dit alles te doen is een veilige omgeving nodig die ervoor zorgt dat de ervaringen van de deelnemers en hun herstelbehoeften kunnen worden nageleefd, op de manier die we allemaal kennen en liefhebben van de vorige Games.

Veel van wat oorspronkelijk gepland was, blijft gelukkig bestaan. Het plan is nog steeds om een Invictus Games te organiseren die voortbouwen op dezelfde hoofdthema’s, namelijk dat ze zo inclusief, compact, duurzaam en technisch mogelijk geïntegreerd zijn als oorspronkelijk bedoeld.

Het evenement zal nog steeds plaatsvinden in het Zuiderpark, met grotendeels dezelfde middelen en faciliteiten.

Echter, de kernonderdelen van wat een Invictus Games zo bijzonder maken, worden beïnvloed door drie belangrijke factoren die we nauwlettend in de gaten houden in het licht van de eisen die gesteld worden aan de social-distancing:

  • toekomstige beperkingen voor massabijeenkomsten;
  • toekomstige beperkingen op internationale reizen;
  • en de levensvatbaarheid van het beoefenen van teamsporten.

Hiervoor werken we nauw samen met de belangrijkste autoriteiten in Nederland, waaronder het Ministerie van Volksgezondheid en Sport en de Gemeente Den Haag. Daarnaast volgen we de internationale adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en andere grote sportevenementen, zoals het Europees Kampioenschap voetbal van de UEFA en de Olympische Spelen.

We houden ook rekening met de standpunten van de deelnemende landen om ervoor te zorgen dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming en we hebben een reeks internationale overleggen gehouden met de betrokkenen.

Hoewel we dus aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, hebben we nog niet de zekerheid dat we een definitief besluit kunnen nemen over de data. We zijn ons ervan bewust dat er mensen zijn die gevolgen ondervinden van het besluit om de Games te verplaatsen, maar onze belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat de competitors en hun herstel centraal blijven staan bij elke beslissing die wordt genomen. We zijn vastbesloten om de Invictus Games in Den Haag in 2021 te laten plaatsvinden en we zullen blijven werken om dit te bereiken.

Stay safe.

We Are Invictus.

Dominic Reid, CEO of the Invictus Games Foundation
Conny Wenting, CEO of the Invictus Games The Hague 2020

Meer Nieuws

Digital event week

Digital event week

H.K.H. Prinses Margriet doopt officiële Invictus Games Den Haag 2020 Tulp

H.K.H. Prinses Margriet doopt officiële Invictus Games Den Haag 2020 Tulp

Invictus Games ook voor Hagenaren met beperking

Invictus Games ook voor Hagenaren met beperking