Huisregels

Ontworpen mei 2019

 

 • Het bezoeken van het Invictus Games Park (het terrein) en/of het deelnemen aan een van de activiteiten is geheel op eigen risico.
 • Het gebruik of in bezit zijn van (soft) drugs op het terrein is niet toegestaan.
 • U bent verplicht instructies van de organisatie en haar medewerkers op te volgen in en rondom het Invictus Games Park.
 • De organisatie behoudt het recht tassen en jassen te inspecteren. Wanneer u besluit niet mee te werken wordt u geen toegangsrecht tot het Invictus Games Park verleend.
 • Fietsers horen zich aan de lokale regels te houden. Regulieren fietspaden binnen het Invictus Games Park zullen deels wandelpaden worden, fietsen is alleen toegestaan op de rondweg.
 • De organisatie heeft het recht fietsen te verwijderen die geparkeerd staan op plekken die niet als fietsparkeerplaats zijn aangegeven.
 • Voor bezoekers onder de 18 jaar is het verboden alcoholische consumpties te kopen, accepteren of consumeren. De organisatie behoudt het recht om geen alcohol te verkopen in geval van wangedrag of dronkenschap.
 • Ongewenst, vervelend gedrag en/of discriminatie wordt niet geaccepteerd. Op basis van gedrag mag zowel de organisatie, beveiliging als de politie toegang tot het Invictus Games Park ontzeggen.
 • De organisatie en haar personeel kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verliezen en/ of diefstal van eventuele eigendommen van bezoekers.
 • Schade aan objecten, eigendommen van het evenement of mensen worden teruggevorderd van de bron.
 • De organisatie en de beveiliging hebben het recht toegang te ontzeggen aan elke bezoeker die beledigende kleding draagt.
 • De volgende attributen zijn niet toegestaan om mee te nemen op het evenemententerrein: Professionele film, foto of geluidsapperatuur, alcoholische dranken, harddrugs, softdrugs, glas, blikjes, plastic flesjes, (vuur)wapens, gevaarlijke objecten, selfiesticks of drones (zowel op de grond als in de lucht).
 • Het is toegestaan eigen eten en/of drinken mee te nemen naar het Invictus Games Park, met uitzondering van glas en blik.
 • Binnen sportvenues (stadion, Sportcampus en atletiek) is eten en drinken toegestaan op de tribunes.
 • Het is verboden te roken in het Invictus Games Park behalve in de daarvoor bestemde gebieden.
 • Dieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.
 • Het is verboden om folders, flyers of andere items te distribueren op en rondom het terrein waar het evenement plaats zal gaan vinden. Ook mogen er geen interviews afgenomen worden, onderzoeken gedaan worden of commerciële promotie gemaakt worden zonder toestemming van de organisatie, al is het voor non-commerciële doeleinden.
 • Het maken van opnames met een professionele uitrusting en/of professionele geluids uitrusting is niet toegestaan zonder toestemming of uitgegeven accreditatie vanuit de organisatie.
 • Er worden foto’s, video’s en geluidsopnames gemaakt in het Invictus Games Park. Door het betreden van het Invictus Games Park gaat u akkoord met deelname aan deze opnames die eventueel gebruikt kunnen worden voor professionele en commerciele doeleinden of veiligheidsmonitoring.
 • In situaties waarin de huisregels niet voldoende spreken, bepaalt de organisatie.